Witamy !!!

Witamy Państwa na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO". Mamy nadzieję, że zawarte tutaj informacje pozwolą Państwu zapoznać się z aktualną działalnością oraz bieżącymi sprawami.

Zachęcamy Państwa do częstych odwiedzin naszej strony. Wszelkie informacje dotyczące strony internetowej prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego w dziale kontakt.

Zarząd SM KOŁOInformacja
14-12-2017r.

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Koło" informuje, że w n/w terminach odbędzie się odczyt stanów wodomierzy cw i zw.

W załączeniu przedstawiamy harmonogram dla budynków mieszczących się na Kolonii "Mszczonowska", "Brożka" oraz "Górczewska".


KOLONIA "MSZCZONOWSKA"

ul. Ks. Janusza 15 - 21.12.2017r. w godz. od 17.00 do 20.00
ul. Ks. Janusza 17 - 21.12.2017r. w godz. od 16.00 do 21.00
ul. Ks. Janusza 19/31 - 19.12.2017r. w godz. od 16.00 do 21.00
ul. Górczewska 112 - 18.12.2017r. w godz. od 16.00 do 20.00
ul. Górczewska 116A - 19.12.2017r. w godz. od 16.00 do 20.00
ul. Górczewska 116B - 19.12.2017r. w godz. od 16.00 do 20.00
ul. Górczewska 120A - 21.12.2017r. w godz. od 18.00 do 20.00
ul. Górczewska 122A - 19.12.2017r. w godz. od 17.00 do 20.00
ul. Górczewska 122B - 28.12.2017r. w godz. od 17.00 do 18.30
(pion lok. 6 i 7) pozostałe lokale - odczyt radiowy (bez konieczności wejścia do lokalu)

KOLONIA "BROŻKA"

ul. Ks. Janusza 44 - 19.12.2017r. w godz. od 10.00 do 20.00
ul. Ciołka 29/31 - 19 .12.2017r. w godz. od 10.00 do 13.30
ul. Ciołka 29/31 - 20 .12.2017r. w godz. od 17.00 do 19.00

KOLONIA "GÓRCZEWSKA"

ul. Górczewska 88A - 19.12.2017r. w godz. od 17.00 do 18.00
ul. Górczewska 90A - 19.12.2017r. w godz. od 18.00 do 19.00
ul. Astronomów 5 - 20.12.2017r. w godz. od 18.00 do 19.00
ul. Astronomów 7 - 21.12.2017r. w godz. od 17.00 do 18.00
ul. Astronomów 9 - 21.12.2017r. w godz. od 17.30 do 18.30
ul. Astronomów 11 - 21.12.2017r. w godz. od 18.00 do 19.00
ul. Danuty Siedzikówny "Inki" 5 - 20.12.2017r. w godz. od 18.00 do 19.30
ul. Danuty Siedzikówny "Inki" 5A - 20.12.2017r. w godz. od 17.00 do 18.00
ul. Danuty Siedzikówny "Inki" 9 - 20.12.2017r. w godz. od 17.00 do 18.00
ul. Danuty Siedzikówny "Inki" 8 - 28.12.2017r. w godz. od 18.30 do 19.30
ul. Danuty Siedzikówny "Inki" 10 - 28.12.2017r. w godz. od 18.30 do 19.30

Pozostałe budynki mieszczące się na w/w koloniach nie wyszczególnione w w/w wykazie posiadają wodomierze z odczytem zdalnym (odczyt bez konieczności wejścia do lokalu), lub w częściach wspólnych budynku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 9 pkt. 5, 6, 7 obowiązującego Regulaminu Rozliczenia Kosztów S.M. "KOŁO" nie udostępnienie lokalu skutkowało będzie rozliczeniem zużycia wody w sposób zryczałtowany. Informujemy również, że właściciele lokali, którzy z przyczyn niezależnych nie będą mogli udostępnić lokali w w/w terminie, proszeni są o złożenie w formie pisemnej stanu odczytów wodomierzy w siedzibie Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2017 r.

W budynkach mieszczących się na Kolonii "Stary Zasób", "Lasek", oraz "Łacińska" zamontowane są wodomierze cw i zw z odczytem zdalnym (odczyt bez konieczności wejścia do lokalu).Przegląd instalacji gazowej
07-12-2017r.

INFORMACJA
II OSTATECZNY TERMIN

DOT. OBOWIĄZKOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ w budynkach mieszczących się na kolonii "Lasek".

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Koło" informuje, że w n/w terminach odbędzie się przegląd instalacji gazowej.

Jest to II ostateczny termin w związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych których nieudostępniono w I terminie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieudostępnienia lokalu, właściciel lokalu zobowiązany będzie do wykonania przeglądu na koszt własny oraz przedstawienia zaświadczenia o dokonanym przeglądzie w Spółdzielni Mieszkaniowej.

W załączeniu przedstawiamy harmonogram dla budynków mieszczących się na Kolonii "Lasek".

KOLONIA "LASEK"

ul. Obozowa 56 - 14.12.2017r w godz. od 17.00 do 17.45
ul. J. Szałka 4 - 14.12.2017r w godz. od 17.00 do 17.30
ul. J. Szałka 6 - 14.12.2017r w godz. od 17.00 do 17.30
ul. W. Majakowskiego 3 - 14.12.2017r w godz. od 17.00 do 17.30
ul. W. Majakowskiego 4 - 14.12.2017r w godz. od 17.00 do 17.30
ul. W. Majakowskiego 8 - 14.12.2017r w godz. od 17.00 do 17.30
Al. Prymasa Tysiąclecia 151 - 14.12.2017r w godz. od 17.00 do 17.30

Al. Prymasa Tysiąclecia 153 - 14.12.2017r w godz. od 17.30 do 18.00
Al. Prymasa Tysiąclecia 155 - 14.12.2017r w godz. od 17.30 do 18.00

Z uwagi na ważność wykonywanych prac prosimy o udostępnienie lokali w/w terminach.Przegląd instalacji gazowej
06-12-2017r.

INFORMACJA
II OSTATECZNY TERMIN

DOT. OBOWIĄZKOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ w budynkach mieszczących się na kolonii "Górczewska".

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Koło" informuje, że w n/w terminach odbędzie się przegląd instalacji gazowej.

Jest to II ostateczny termin w związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych których nieudostępniono w I terminie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieudostępnienia lokalu, właściciel lokalu zobowiązany będzie do wykonania przeglądu na koszt własny oraz przedstawienia zaświadczenia o dokonanym przeglądzie w Spółdzielni Mieszkaniowej.

W załączeniu przedstawiamy harmonogram dla budynków mieszczących się na Kolonii "Górczewska".

KOLONIA "GÓRCzEWSKA"

ul. Górczewska 88 - 13.12.2017r w godz. od 17.00 do 17.30
ul. Górczewska 88A - 13.12.2017r w godz. od 17.00 do 17.30
ul. Górczewska 90A - 13.12.2017r w godz. od 17.00 do 17.30
ul. Górczewska 94A - 13.12.2017r w godz. od 17.00 do 17.30
ul. Górczewska 94/96 - 13.12.2017r w godz. od 17.00 do 17.30

ul. Astronomów 5 - 13.12.2017r w godz. od 17.00 do 17.30
ul. Astronomów 7 - 13.12.2017r w godz. od 17.00 do 17.30
ul. Astronomów 9 - 13.12.2017r w godz. od 17.00 do 17.30
ul. Astronomów 11 - 13.12.2017r w godz. od 17.00 do 17.30

ul. M. Franka 3A - 13.12.2017r w godz. od 17.30 do 18.30
ul. M. Franka 5 - 13.12.2017r w godz. od 17.30 do 18.30
ul. M. Franka 5A - 13.12.2017r w godz. od 17.30 do 18.30
ul. M. Franka 9 - 13.12.2017r w godz. od 17.30 do 18.30

ul. M. Franka 6 - 13.12.2017r w godz. od 17.30 do 18.30
ul. M. Franka 8 - 13.12.2017r w godz. od 17.30 do 18.30
ul. M. Franka 10 - 13.12.2017r w godz. od 17.30 do 18.30
ul. M. Franka 12 - 13.12.2017r w godz. od 17.30 do 18.30

Z uwagi na ważność wykonywanych prac prosimy o udostępnienie lokali w/w terminach.Przegląd instalacji gazowej
06-12-2017r.

INFORMACJA
II OSTATECZNY TERMIN

DOT. OBOWIĄZKOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ w budynkach mieszczących się na kolonii "Stary Zasób".

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Koło" informuje, że w n/w terminach odbędzie się przegląd instalacji gazowej.

Jest to II ostateczny termin w związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych których nieudostępniono w I terminie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieudostępnienia lokalu, właściciel lokalu zobowiązany będzie do wykonania przeglądu na koszt własny oraz przedstawienia zaświadczenia o dokonanym przeglądzie w Spółdzielni Mieszkaniowej.

W załączeniu przedstawiamy harmonogram dla budynków mieszczących się na Kolonii "Stary Zasób".

KOLONIA "STARY ZASÓB"

ul. Ks. Sitnika 2 - 13.12.2017r w godz. od 17.30 do 18.30
ul. Ks. Sitnika 4 - 13.12.2017r w godz. od 17.30 do 18.30
ul. Ks. Sitnika 6 - 13.12.2017r w godz. od 17.30 do 18.30
ul. Deotymy 48 - 13.12.2017r w godz. od 17.30 do 18.30

ul. Ks. Sitnika 3 - 13.12.2017r w godz. od 18.30 do 19.00
ul. Magistracka 25 - 13.12.2017r w godz. od 18.30 do 19.00

Z uwagi na ważność wykonywanych prac prosimy o udostępnienie lokali w/w terminach.Przegląd instalacji gazowej
05-12-2017r.

INFORMACJA
II OSTATECZNY TERMIN

DOT. OBOWIĄZKOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ w budynkach mieszczących się na kolonii "Brożka" i "Górczewska".

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Koło" informuje, że w n/w terminach odbędzie się przegląd instalacji gazowej.

Jest to II ostateczny termin w związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych których nieudostępniono w I terminie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieudostępnienia lokalu, właściciel lokalu zobowiązany będzie do wykonania przeglądu na koszt własny oraz przedstawienia zaświadczenia o dokonanym przeglądzie w Spółdzielni Mieszkaniowej.

W załączeniu przedstawiamy harmonogram dla budynków mieszczących się na Kolonii "Brożka" i "Górczewska".

KOLONIA "BROŻKA"

ul. Ciołka 29/31 - 12.12.2017r w godz. 17.00 do 17.30
ul. Ks. Janusza 44 - 12.12.2017r w godz. 17.00 do 17.30

ul. Ks. Janusza 62 - klatka 1-3 12.12.2017r w godz. 17.30 do 18.15
ul. Ks. Janusza 62 - klatka 4-6 12.12.2017r w godz. 17.30 do 18.15
ul. Ks. Janusza 62 - klatka 7 12.12.2017r w godz. 17.30 do 18.15


KOLONIA "GÓRCZEWSKA"

ul. E. Ciołka 5 - 12.12.2017r w godz. 18.15 do 18.45
ul. Górczewska 92 - 12.12.2017r w godz. 18.15 do 18.45

Z uwagi na ważność wykonywanych prac prosimy o udostępnienie lokali w/w terminach.Zmiany nazw ulic
01-12-2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzeń Wojewody Mazowieckiego w związku ze zmianą nazw ulic:

Zmiana nazwy ul. Jana Szłka na Olgi Johann
Zmiana nazwy ul. Małego Franka na Danuty Siedzikówny "Inki"Ogłoszenie
24-11-2017r.
Ogłoszenie
04-10-2017r.
Kampania Informacyjna
03-10-2017r.

Informacja
17-07-2017r.

Informacja
11-07-2017r.

W dniu 08 czerwca 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę w spr. bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Uchwały.

Zobacz treść uchwałyOgłoszenie
28-06-2017r.

Przypominamy, że w dniach 19 - 22 czerwca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SM "Koło". Szczegóły podsumowanych obrad znajdziecie Państwo w tekstach podjętych Uchwał, w zakładce WALNE ZGROMADZENIE. Ponadto Uchwały wywieszone są na tablicy ogłoszeń, w siedzibie spółdzielni na I piętrze, przy ul. Brożka 4.Oświadczenie
21-04-2017r.Informacja
22-11-2016r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło” informuje, że spółdzielnia nie jest w posiadaniu uzgodnionej i zatwierdzonej organizacji ruchu obowiązującej w trakcie budowy II linii metra.

Wszelkie pytania należy kierować do Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Dzielnicy Wola, tel. (22) 443-57-20, lub do Wydziału Organizacji Ruchu w Zarządzie Dróg Miejskich, tel. (22) 55-89-211.Awaria
17-11-2016r.Zmiana nazwy ulic
14-10-2016r.

źródło: http://iwola.pl/artykul/radni-chca-ulicy-ks/76300Informacja
07-10-2016r.

Informujemy, że w związku z zamknięciem z dniem 31-10-2016 roku rachunków bankowych prowadzonych dotychczas przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie i Bank Ochrony Środowiska, wpłat z tytułu użytkowania lokali należy dokonywać korzystając z rachunków bankowych obsługiwanych przez Spółdzielczy Bank Rozwoju.

Przypominamy jednocześnie, że indywidualne numery kont bankowych przypisane do każdego lokalu, a obsługiwane przez Spółdzielczy Bank Rozwoju funkcjonują od 01-10-2014 roku.

Ponadto przypominamy, że powiadomienia o opłatach za lokal oraz okresowe rozliczenia mediów wystawiane od 01-10-2014 roku zawierają aktualnie obowiązujące indywidualne numery kont bankowych prowadzone przez SBR.Segregacja śmieci
15-12-2014r.

Zapraszamy do zapoznania sięz ulotkami dotyczącymi prawidłowego segregowania śmieci:

Ulotka 1
Ulotka 2Druga linia metra
28-10-2014r.

Poniżej zamieszczamy Państwu materiał wyemitowany w programie na żywo w dniu 27.10.2014r. o godzinie 17:30 w TVP Info. Materiał zawiera najświeższe opinie o przygotowaniach do budowy drugiego etapu drugiej linii metra.

ObejrzyjInformacja
28-10-2014r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotycząca II linii metra. Szczegóły dostępne pod adresem:

http://m.warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,106541,16286164,Na_Woli...Znamy_szczegoly.htmlInformacja
12-09-2014r.

DODATEK ENERGETYCZNY - INFORMACJA

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wola uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984 z póź. zm.).

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Kryteria uprawniające do otrzymania Dodatku Energetycznego:
- przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
- zamieszkiwanie w miejscu dostarczanai energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. wynosi:

dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie;

dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie;

dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie.


Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Wypłata dodatku energetycznego w zależności od wyboru dokonanego we wniosku będzie realizowana w następujący sposób:

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał w/w umowy należy przedłożyć do wglądu), przy czym umowa sprzedaży energii elektrycznej powinna być podpisana przez osobę, której został przyznany dodatek mieszkaniowy.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego jest do pobrania na stronie Urzędu Dzielnicy Wola www.wola.waw.pl zakładka DLA MIESZKAŃCÓW -> SPRAWY LOKALOWE oraz w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, w Wydziale Obsługi Mieszkańców, stanowisko F.Zadłużenia czynszowe
26-03-2014r.

Zachęcamy do zapoznania sie z materiałem dotyczącym zadłużeń w Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Obejrzyj materiałOgłoszenie

Uwaga! Informujemy, że w dziale Pliki do pobrania znajduje się wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na żądanie użytkownika wieczystego oraz potrzebne załączniki.Money.pl - Kliknij po więcej
Pogoda
16 grudnia 2017
Źródło: MeteoGroup

E-OPŁATY

Jeżeli posiadasz login oraz hasło możesz zalogować się do moduły e-opłaty.
Zmiany w ustawie
"O spółdzielniach mieszkaniowych"


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować zapisywanie plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce naszej firmy dotyczącej cookies.